Psychologische behandeling

De behandeling wordt voorafgegaan door een psychodiagnostische fase met als doel om, in overleg, tot een op maat gesneden behandelplan te komen. Indien nodig kan deze fase aangevuld worden met een uitgebreider psychologisch onderzoek.

Aan het einde van deze eerste fase wordt helder gecommuniceerd of behandeling van de klachten / problematiek binnen verzekerde zorg vallt (voor verdere uitleg hierover: zie onder kosten).

Oker werkt vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader (VGCt) en verricht individuele ambulante behandelingen voor o.a.:

1.   angstklachten, bv. paniek, straatvrees, fobie├źn, dwang, smetvrees en sociale angst
2.   depressieve klachten, bv. somberheid, geen plezier meer kunnen ervaren, moedeloosheid en piekeren
3.   onverklaarde lichamelijke klachten, bv. vermoeidheid en pijnklachten
4.   werkgerelateerde klachten, bv. burnout, overspannenheid en werkstress
5.   relatieproblemen
6.   rouwproblematiek
7.   slaapproblemen
8.   assertiviteitsproblemen
9.   levensfaseproblematiek

In het geval van traumagerelateerde problematiek maken we meestal gebruik van EMDR.

Het doel van de behandeling is het verminderen van klachten door middel van het aanleren en /of vergroten van vaardigheden en het vergroten van inzicht, waarna weer zo adequaat mogelijk gefunctioneerd kan worden en terugval voorkomen kan worden.

Overleg met de verwijzer (bv. huisarts of bedrijfarts) is, met toestemming, altijd mogelijk.