Kosten

Binnen de GGZ is er onderscheid tussen de Generalistische basis GGZ (GBGGZ) en de Specialistische GGZ (SGGZ). Binnen psychologenpraktijk Oker worden alleen behandelingen binnen het kader van de GBGGZ gedaan.

Er zijn duidelijke voorwaarden waar verzekerde zorg aan moet voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een officiële DSM-V stoornis, waarbij een aantal stoornissen zijn uitgesloten. Uw zorgverzekeraar kan u meer informatie geven over wat er onder verzekerde zorg valt.

Als vanuit de diagnostische fase gebleken is dat voldaan wordt aan de voorwaarden voor verzekerde zorg, wordt binnen de GBGGZ uitgegaan van financiering op basis van zorgzwaarteproducten (ZZP). Hierbij wordt de duur van de behandeling in minuten uitgedrukt. Er zijn vier zorgzwaarteproducten ontwikkeld, te weten Product GBGGZ Kort, Middel, Intensief en Chronisch. De behandelaar bepaalt op basis van ernst, complexiteit en risico voor welk product u in aanmerking komt en zal dit aan u terugkoppelen. Alle hulp die binnen verzekerde zorg valt, dient binnen deze vier producten te vallen, ook als u bereid bent de zorg zelf te betalen of als de zorg vergoed wordt door een derde partij (bv. werkgever).
Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is een verwijzing van de huisarts verplicht.

De kosten per zorgzwaarteproduct kunt u hier vinden.

Voor de GBGGZ geldt geen eigen bijdrage. Wel valt de zorg onder het jaarlijks verplichte eigen risico (voor 2019 minimaal €385,00). Om volledig op de hoogte te zijn van uw persoonlijke situatie raden we u aan voor aanvang van de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Psychologenpraktijk Oker heeft contracten met alle grote zorgverzekeraars, behalve met de Friesland.

Onverzekerde zorg betreft alle zorg die niet vanuit de basisverzekering vergoed wordt. U moet hierbij denken aan zorg gericht op stoornissen die zijn uitgesloten van verzekerde zorg of als er geen sprake is van een DSM-V diagnose. In de praktijk betekent dit dat u zelf volledig verantwoordelijk bent voor vergoeding van de geleverde zorg. De kosten zijn €100 per sessie van 45 minuten.  
Voor onverzekerde zorg heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig.

Naast verzekerde en onverzekerde zorg biedt Psychologenpraktijk Oker ook andere diensten aan zoals coaching en training. Deze diensten zijn BTW-plichtig en u bent zelf verantwoordelijk voor betaling hiervan. De kosten zijn €121 per sessie (€100 + 21%BTW).

Bij verhindering dienen afspraken minstens 24 uur van te voren worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt, wordt bij cliënt(e) persoonlijk €50 in rekening gebracht. Dit is ongeacht de reden van afmelding

Voor incassozaken werkt Psychologenpraktijk Oker samen met MediCas (incassobureau).